Jaktprovsinformation

Jaktprov

Jaktproven är ett avelsverktyg som används systematiskt för att utvärdera föräldradjurens förmåga att nedärva önskvärda egenskaper. Önskvärda egenskaper hos en ställande älghund kan exempelvis vara ett snabbt systematiskt sök, en god förmåga att finna, ställa och ställa om älg och att den har en sund mentalitet. Uppfödare och avelsråd använder resultaten från jaktprov för att ta reda på vilka föräldradjur och kombinationer av föräldradjur som tillsammans bidrar till att älghunden blir en mer komplett jakt- och familjehund. Utan jaktprov och noggrant avelsarbete så hade inte älghundarna varit de robusta, friska och mentalt starka jakthundar, som vi jagar med och gläds över idag.

 

Allmän information inför jaktprov

Anmälningstiden

varierar mellan de olika lokalklubbarna. Se respektive lokalklubbs jaktprovsinformation för mer exakta anmälningstider.

Se även bestämmelser för antal provanmälningar per hund, anmälan för redan championhund, etc. som bestäms av varje enskild lokalklubb.

Anmälan och anmälningsavgift

Anmälan till jaktprov görs via Provdata.

Anmälningsavgiften som bestäms av lokalklubben betalas enklast genom Payson vid anmälningstillfället. Betalningslänken erhålles även i anmälningsbekräftelsen.
Kolla skräpposten om du inte fått bekräftelse för din anmälan.

 

Information inför anmälan

Hunden skall vara ID-märkt och det är hundägaren som ska tillhandahålla avläsare vid provtillfället för identifiering av hunden.

Hunden skall ha uppnått 12 månaders ålder samt erhållit lägst 3:e pris eller Sufficient på utställning i lägst juniorklass.
Undantag från utställningsmerit gäller under perioden 2020-08-21--2021-01-31.

Hunden får starta på särskilt älgspårprov utan utställningsmerit, dock tidigast från 9 månaders ålder.

 

Medlemskap

Ett medlemskap i Svenska Älghundklubben är obligatoriskt och detta gäller för samtliga ägare till hunden.
(Är det flera ägare med samma bostadsadress, går det bra att lösa ett s.k. familjemedlemskap.)

Information om medlemskap finns här, eller kontakta SÄK’s kansli, så får du reda på hur det går till och vad det kostar.

Medlem som önskar gå jaktprov har företräde i sin hemmaklubb och har möjlighet till prov i annan lokalklubb, om denna lokalklubb medger detta. Kolla därför med arrangerande lokalklubb om vilka regler som gäller om det inte är din hemmaklubb.

 

Vaccinationsföreskrifter

Deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
Hund över ett (1) års ålder: Hund skall vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före utställningsdagen.

Kontroll att gällande vaccinationsbestämmelser följts ska göras vid provtillfället, så ta med vaccinationskortet.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

Deltagande utländska hundar skall vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinicocos).

Till ägare med importerad hund:

Det är inte tillåtet att anmäla en svenskägd hund med ett utländskt registreringsnummer. Svenska Kennelklubben omregistrerar svenskägd hund som är registrerad i Norge, Finland eller Danmark men då måste registreringsbeviset i original + införseltillstånd (Danmark och Finland) tillsammans med en registreringsansökan sändas in till SKK.

Mer information om att importera och omregistrera hund finns på SKKs sida, Importera Hund

 

För anmälan av utländsk hund gäller följande:

För att en utlandsägd hund ska kunna delta på prov eller tävling i Sverige måste hundens uppgifter finnas i Svenska Kennelklubbens register. Information SKKs sida, Utlandsägd hund.

Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras.

 

Kemiskt eller kirurgiskt kastrerade hanhundar/tikar

Reglerna säger i korthet:

- Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning, prov, tävling eller beskrivningar, oavsett bakomliggande orsak till behandlingen. 6 månaders karenstid föreligger innan deltagande återigen kan ske vid medicinsk behandling.
Används chipimplantatet Suprelorin är karenstiden som kortast 12 månader.

- Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens för deltagande vid prov, tävling och beskrivning (ej utställning).
Vid internationella prov och tävlingar kan dock särskilda krav på testikelstatus föreligga. För upplysning om detta, se specifika regelverk.

- Tik som fått medicinsk/kemisk behandling för uppskjutande av löp omfattas inte av generell dispens. Det råder även en karenstid om 6 månader efter avslutad behandlingsperiod för sådan tik. 

- Tik som kastrerats kirurgisk medges generell dispens att delta vid utställning, prov eller tävling. Detta innebär att ansökan om dispens inte behöver ske.

Mer information

OBS! Reglerna för kemiskt eller kirurgiskt kastrerade hanhundar/tikar finns att läsa här.