Dokument

SÄK's Allmänna Råd

 

Uppdaterat 2022.09-29

AR-A



register

 

AR-B

Minneslista lokalklubb inför SÄK's årsstämma

 

AR-C

Minneslista lokalklubb efter årsmöten

 

AR-D


Riktlinjer för klubbstyrelse

 

AR-E

Riktlinjer för ordförande

 

AR-F

Riktlinjer för sekreterare

 

AR-G

Riktlinjer för kassör

 

AR-H

Riktlinjer för utbildningsansvarig

 

AR-I


Riktlinjer för revisor

 

AR-J


Riktlinjer för valberedning

 

AR-K


Riktlinjer för annonsansvarig

 

AR-L

Riktlinjer för avelsgrupper och avelsråd

 

AR-M



Riktlinjer för dataansvarig

 

AR-N



Riktlinjer för utställningsansvarig

 

AR-O

Riktlinjer för ansökan om internationella jaktprov

 

AR-P



Riktlinjer för jaktprovsansvarig

 

AR-Pa

Riktlinjer för FULLMÄKTIG, PROVLEDARE, KOLLEGIUM

AR-Q


Riktlinjer för rasklubbs-aktiviteter

AR-R


Medlemshantering OCH betalnings-rutiner

AR-S




Avelspolicy

AR-T

Avelsstrategi

AR-U

Alkoholpolicy

AR-X

Integritetspolicy

AR-W

Att skriva motioner