Svenska Älghundklubben

Svenska Älghundklubben, SÄK, är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och består av 10 lokala klubbar (se karta nedan) och en centralstyrelse. Älghundklubben har även 6 anslutna rasklubbar. Årsstämman är Svenska Älghundklubbens högst beslutande organ och anordnas en gång per år.

Våra raser är Jämthund, Hälleforshund, Svensk Vit Älghund, Norsk Älghund, grå, Norsk Älghund, svart och Karelsk Björnhund samt laikaraserna, Östsibirisk Laika, Västsibirisk Laika och Rysk-Europeisk Laika.

Lokalklubbar

Norrbottens Älghundklubb, nr 95 Västerbottens Älghundklubb, nr 90 Västsvenska Älghundklubben, nr 20 Jämtland/Härjedalens Älghundklubb, nr 70 Sydsvenska Älghundklubben, nr 10 Östsvenska Älghundklubben, nr 30 Dalarnas Älghundklubb, nr 60 Bergslagens Älghundklubb, nr 50 Gävleborgs Älghundklubb, nr 40 Västernorrlands Älghundklubb, nr 80

Klickar du på en region så kommer du direkt till den lokalklubbens egna hemsida.

Hitta Älghund

 

Presentationssidan för våra älghundar.

Information om hundar och dess släktingar och resultat från prov och utställningar.

Till Hitta Älghund

Provdata

 

Anmälningssidan för alla
lokalklubbars prov och utställningar.


Till Provdata
Avel

Avelsstrategierna syftar till att förädla älghundarnas jaktliga egenskaper, mentalitet och fysiska förmåga. Det sker genom avelsutvärderingar, rådgivning och utbildning av uppfödare.

Till Avelssidorna


Utställning

Utställningarna arrangeras av de lokala älghundklubbarna och har syftet att förbättra älghundarnas exteriöra och mentala egenskaper.

Till Utställningssidorna


Jaktprov

Även jaktproven arrangeras av lokalklubbarna under jaktsäsong. Syftet är att få fram underlag för aveln och på ett systematiskt sätt förädla älghundarnas jaktliga egenskaper.

Till Jaktprovssidorna


Älghundklubben på Facebook

Särskild uppmärksamhet

Ingen dispens inför jaktprovssäsongen

Utifrån den fakta som för närvarande är tillgänglig ser det positivt ut när det kommer till möjlighet att genomföra utställningar i sommar. Därför kommer det inte sökas någon dispens från utställningsmerit för jaktprovsstart denna säsong.
Vi följer dock utvecklingen och beslutet kan omprövas om läget förändras.
I Utställningskalendern kan du se vilka utställningar som är på gång.

Nyligen uppdaterat


Uppdaterat 2021.09.22

Nya protokoll, 7-2021 & 8-2021


Uppdaterat tidigare

Ögonlysning Rättvik 14/8
Utställningskalendern
Skrivelse SÄKs styrelse till Jägareförbundet
Protokoll Konstituerande och 5-2021
Protokoll Årsstämman och 4-2021
Regelrevidering 2022
SÄK's championatdiplom
SÄK's guldplakett

KLUBBINFO

Avelskommittén meddelar härmed att årets avelskonferens i Rättvik ställs in pga Covid-19. Träffen kommer dock att hållas digitalt.

Datumet är fastställt till den 14 november.
Inbjudan är utskickat till ordförande/sekreterare
för VB till avelsråden i klubbarna.

KANSLIET

Kansliet kommer att vara semesterstängt
under V.40, 4-10 oktober.

Brådskande ärenden tas via mejl - info@alghundklubben.com