ArbetsOrdning

SÄK's Arbetsordning

Uppdaterat 2024.02.07

 

AO-0


register

 

AO-1

Stadgar Svenska Kennelklubben

 

AO-2

Stadgar Nordisk Älghundunion

 

AO-3

Stadgar Svenska Älghundklubben

 

AO-4

Stadgar SÄK's lokalklubbar

 

AO-5

Stadgar Svenska Laikaklubben

AO-6

Stadgar Svenska Björnhundklubben

AO-7

Stadgar Svenska Hälleforshundkl.

AO-8

Stadgar Svenska Jämthundklubben

 

AO-9

Stadgar Svenska Vita Älghundklubben

AO-10

Stadgar Svenska Gråhundklubben

AO-11


SKK's grundregler

AO-12SKK's Registreringsregler

 

AO-13SKK's Utställnings & championatregler

AO-14Bestämmelser för jaktprov 2022-2027

AO-15

Bestämmelser för jaktprov med ställande vildsvinshundar

AO-16


Bestämmelser dispensansökan jaktprov

 

AO-17

Grundläggande regler utbildning och auktorisation jaktprovsdomare

AO-18

SKK Regler för viltspåprov och utbildning av viltspårdomare

AO-19

Regler för användning och auktorisation viltspårdomare

AO-20


Statuter för SÄK's Förtjänsttecken

 

AO-21


Statuter för SÄK's Guldplakett

 

AO-22


Statuter för SÄK's Eftersöksdiplom

 

AO-23

Statuter för SÄK's Avels- och Uppfödardiplom

 

AO-24


SÄK's Championatdiplom

 

AO-25


Statuter för Aksel Lindströms minne

 

AO-26


Högst beslutande organ inom SKK

 

AO-27

Inmönstring av hundar med öppen stambok

 

AO-28


Direktiv Nordiska Mästerskapen

 

AO-29


Uttagningsregler deltagande i NM

 

AO-30


Bestämmelser för Älghunds-SM

 

AO-31


Bestämmelser för rasklubbsmästerskap

 

AO-32

Regler gällande medlemskap och jaktprov

 

AO-33

turordning för årsstämma, SM, NM, rasklubbsmästerskap

 

 

AO-34


Bestämmelser för Vildsvins-SM

 

AO-35


SÄKs Avels- organisation