Dokument

SÄK's Arbetsordning

 

AO-0


register

AO-1

Stadgar Svenska Kennelklubben

AO-2

Stadgar Nordisk Älghundunion

AO-3

Stadgar Svenska Älghundklubben

AO-4

Stadgar SÄK's lokalklubbar

AO-5

Stadgar Svenska Laikaklubben

AO-6

Stadgar Svenska Björnhundklubben

AO-7

Stadgar Svenska Hälleforshundkl.

AO-8

Stadgar Svenska Jämthundklubben

AO-9

Stadgar Svenska Vita Älghundklubben

AO-10

Stadgar Svenska Gråhundklubben

AO-11


SKK's grundregler

AO-12SKK's Registreringsregler

AO-13SKK's Utställnings & championatregler

AO-14


Bestämmelser för jaktprov med älghundar

AO-15

Bestämmelser för jaktprov med ställande vildsvinshundar

AO-16

Bestämmelser dispensansökan jaktprov

AO-17

Grundläggande regler utbildning och auktorisation jaktprovsdomare

AO-18

SKK Regler för viltspåprov och utbildning av viltspårdomare

AO-19

Regler för användning och auktorisation viltspårdomare

AO-20


Statuter för SÄK's Förtjänsttecken

AO-21


Statuter för SÄK's Guldplakett

AO-22


Statuter för SÄK's Eftersöksdiplom

AO-23

Statuter för SÄK's Avels- och Uppfödardiplom

AO-24


SÄK's Championatdiplom

AO-25


Statuter för Aksel Lindströms minne

AO-26


Högst beslutande organ inom SKK

AO-27

Inmönstring av hundar med öppen stambok

AO-28

Direktiv Nordiska Mästerskapen

AO-29

Uttagningsregler deltagande i NM

AO-30

Bestämmelser för Älghunds-SM

AO-31

Bestämmelser för rasklubbsmästerskap

AO-32

Regler gällande medlemskap och jaktprov

 

AO-33

turordning för årsstämma, SM, NM, rasklubbsmästerskap