Organisation

Älghundsförsäkring

Det är viktigt att klubbens medlemmar ser över sina försäkringar och inte glömmer bort att försäkra hunden.
Det blir allt viktigare då veterinärarvodena kan bli kostsamma för hundägaren. Det är också viktigt att hunden är försäkrad till sitt rätta värde.

Älghundklubben har numera ett samarbetsavtal med SVEDEA gällande hundförsäkringar.
Är du medlem i Älghundklubben och har Svedeas jakthundsförsäkring behöver du inte betala någon självrisk i det fall hunden skadas av älg eller gris under pågående jakt. Du får även rabatt på försäkringspremien.


Du kan teckna ny försäkring genom nedanstående länk:

https://www.svedea.se/hundforsakring/svenska-alghundklubben

 

Värdering av älghundar.
Sedan 2017 erhåller klubben inte längre några värderingslistor från SKK.
De tillhandahåller numera en värderingstjänst https://www.skk.se/sv/hundagande/tips-och-rad/forsakring/vardering-av-hund/.