Älghundsraserna

Rysk-Europeisk Lajka

 

   

Länk till rasklubb:

Svenska Laikaklubben

Dokument REL-lajka

RASstandard

Domarkompendium


RAS

Avelsrekommendatoner


 

Kort information om rasen:

Ingår i grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

Historik

Rysk-europeisk lajka har uppstått ur jaktspetsar (lajkor) från den norra delen av det europeiska Ryssland. Förutom rasens huvudsakliga utbredningsområde är den vida spridd i mellersta och centrala Ryssland. Sedan många år föds den upp i stora kennlar.

Användningsområde

Rasen är en mångsidig jakthund samt släd- och draghund. Den lämpar sig inte som enbart sällskapshund.

Hälsa

Rasen anses frisk överlag men höftledsdysplasi (HD) kan förekomma.

Egenskaper / Mentalitet

Rysk-europeisk lajka har ett livligt temperament.

Storlek och utseende

Rasen är en medelstor och starkt byggd spetshund med kraftig benstomme och väl utvecklad muskulatur. Något rektangulär kroppsform. Mankhöjd för hanar 52–58 cm och tikar 48–54 cm. Färgen ska vara svart, grå, vit, peppar och salt, mörk färg med vita fläckar eller vit med mörka fläckar.

Pälsvård

Pälsen är lättskött och badas vid behov. Den fäller sin päls regelbundet.

Övrigt

Det är en utpräglad jakthund och den är inte lämplig som enbart sällskapshund.