Hälsoläget

Höftledsdysplasi - HD


Publicerat 2016.11.28

Höftledsdysplasi är en utvecklingsrubbning i höftleden. Detta innebär att ledhuvud och ledpanna inte passar ihop. Vilket leder till onormalt slitage i leden, tryckbelastning i leden som gör att ledbrosket nöts, onormala sträckförhållande i ledband och ledkapsel och förkalkningar. Detta kan sedermera leda till stelhet, hälta och smärta. Höftledsdysplasi har en polygen arvsgång. Även miljöfaktorer kan ha en viss betydelse för utveckling av sjukdomen. Ingår i SKK´s bekämpningsprogram vilket innebär att samtliga avelsdjur skall vara HD- röntgade innan parning för att avkomman skall kunna registreras.

 

Avelsrekommendation avseende Höftledsdysplasi

 

Läs mer om HD-index på denna sida.