Hälsoläget

Torsio ventriculi


Publicerat 2016.11.28

Torsio ventriculi – magsäcksomvridning

Magsäcksomvridning är en mycket dramatisk sjukdom där magsäcken roterar runt sin längdaxel.
Hunden gör upprepade försök att kräkas medan magsäcken sväller upp och blir allt mer stinn. Sjukdomen leder ofta till döden under våldsamma plågor för hunden.
Tycks bli allt mer vanligt förekommande på jämthund.