Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

Svenska Älghundklubbens Rasspecifika avelsstrategier

Svenska Kennelklubben har bestämt att avelsstrategi ska tas fram för samtliga raser.

Strategi = välplanerat tillvägagångssätt.

Avelspolicyn anger målen och strategin beskriver vägen dit. En rasspecifik avelsstrategi är alltså handlingsplan för aveln inom en specifik ras och innehåller

  • Historisk bakgrund och utveckling
  • Nulägesanalys
  • Slutsatser, målinriktning och prioriteringar för framtiden.

 

RAS-dokument

Jämthund

Hälleforshund

Svensk Vit Älghund


Norsk Älghund, grå

Norsk Älghund, svart

karelsk björnhund

östsibirisk laika

västsibirisk laika

rysk-europeisk laika

 

Övrigt att tänka på och känna till vid avel:

"Lathund"

Regler och bestämmelser

 

 

 

 

 

 

AO-11

SKK's Grundregler

AO-12

SKK's Registreringsregler

 


Glöm inte att röntga din hund INNAN parning/avelsdebut!
Använd endast mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar.

Söksidor för information om hundar och parningar.