Hälsoläget

Ögonsjukdomar, Glaukom


Publicerat 2016.11.28

Glaukom - Grön starr

Innebär ett förhöjt tryck inne i ögat. Normalt bildas i ögat kammarvätska. Denna vätska skall dräneras ut från ögat i samma takt som den bildas så att ögat håller ett konstant tryck. Hos hundar med glaukom finns ett avflödeshinder så att kammarvätskan dräneras ut för långsamt. Vätska ansamlas inne i ögat och trycket blir för högt.
Kan vara enkel recessiv nedärvning.
Gäller fram för allt gråhunden.

Symptom: ögat blir stort, rött, pupillen utvidgas och svarar dåligt på ljus stimuli. Synnerven och näthinnan skadas av det ökade trycket. Hunden blir blind. Är en smärtsam sjukdom.
Symptom först hos den medelålders hunden.

 

Avelsrekommendation glaukom 

Sjuk hund, dess föräldrar och helsyskon utesluts ur avel. Eventuell avkomma till sjuk hund utesluts ur avel.

 


Veterinärer med speciell kompetens att påvisa ärftligt betingade ögonsjukdomar: