Älghundsraserna

Västsibirisk Lajka

 

   

Länk till rasklubb:

Svenska Laikaklubben

Dokument Västsibirisk Lajka

RASstandard

Domarkompendium


RAS

Avelsrekommendatoner


 

Kort information om rasen:

Ingår i grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

Historik

Västsibiriskt lajka har formats genom korsningar mellan de närbesläktade lajkorna hos folkslagen chanter och manser samt hundar tillhörande de ryska jägarna i norra Ural och Västsibirien. Förutom den lokala stammen i områden där jakt förekommer, är denna ras vida spridd i mellersta Ryssland.

Användningsområde

Västsibirisk lajka är en mångsidig och utpräglad jakthund. Den lämpar sig inte som enbart sällskapshund.

Hälsa

Rasen anses frisk överlag men höftledsdysplasi (HD) kan förekomma.

Egenskaper / Mentalitet

Västsibirisk lajka har ett jämnt, hårt och livligt temperament.

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är 55–62 cm och tikar 51–58 cm. Färgen är vit, peppar och salt eller röd och grå i alla nyanser. Rasen är en medelstor, torr och starkt byggd hund med rektangulär kroppsform. Benstommen ska vara välutvecklad, men inte massiv eller grov. Den ska vara något senigare och lättare än den östsibiriska varianten. Muskulaturen ska vara stark och väl utvecklad. Den västsibiriska lajkan är den variant av lajkor som har det mest homogena utseendet.

Övrigt

Det är en utpräglad jakthund och är inte lämplig som enbart sällskapshund.