Information

Information från Avelskommittén


2023.02.06

Nya avelsrekommendationer från den 1 januari 2023

Från 1 januari 2023 är avelsrekommendationen, gällande ögon, att jämthund skall vara ögonundersökt inom ett år före avel. Detta gäller inför varje kull.

Även svensk vit älghund bör ögonlysas innan avel.
Hälleforshunden och karelsk björnhund har sedan tidigare krav på ögonlysning.

en Artikel från avelskommitténKompletterat med blanketter 2022.08.12

Ögonlysning, information till uppfödare, hundägare och medlemmar.

I samband med tidigare skrivelse angående förändrade avelsrekommendationer gällande ögonlysning för Jämthundar, uppmanade vi Ras- och Lokalklubbar att själva anordna ögonlysning i samband med utställningar, avelsträffar eller liknande. Ett annat sätt kan också vara att subventionera hundägares besök hos veterinär. Eller göra ett kostnadsavtal med klinik inom verksamhetsområdet.
Ovanstående kan vara ett sätt att hjälpa hundägaren som dock själv alltid är ansvarig för en eventuell ögonlysning.

Auktoriserade/utbildade ögonlysare åker ofta runt till olika kliniker eller djursjukhus för att på så sätt kunna tillhandahålla tjänsten på olika platser inom sitt verksamhetsområde.

Vi hänvisar till SSVO, Svenska sällskapet för veterinär oftamologi, för kontaktuppgifter till veterinärer med speciell kompetens att påvisa ärftligt betingade ögonsjukdomar. Här hittar du även annan värdefull information, till exempel information om olika ögonsjukdomar.

SÄKs avelskommitté har under flera år, och på olika platser i samband med utställningar stått för kostnader för ögonlysning. Detta kommer att minimeras eller avslutas från den 1/1 2023. Däremot kan vi vara behjälpliga med information om blodprovstagning till blodbanken samt tillvägagångssättet om så skulle önskas när klubbar anordnar det i egen regi.

Kliniker och djursjukhus vet hur detta skall utföras men nedanstående dokument med instruktioner till provtagande veterinär kan med fördel tas med till ögonlysningen.

Även Biobanksmedgivaravtal ska fyllas i och lämnas till provtagaren.

Information provtagande veterinär


biobanksmedgivar-avtal

SÄKs Avelskommitté 2022-07-18


Publicerat 2022.07.31

Ändrad diagnos

Mokojans Sixten SE48324/2013 har fått ändrad ögondiagnos.
Korrekt diagnos är retinopati. Diagnosen har ändrats av Svenska Kennelklubben. Ändring av diagnos har kunnat ske genom att hunden har undersökts med hjälp av nya, moderna undersökningsmetoder.

// Avelskommittén

 


Publicerat 2022.03.11

Svenska Älghundklubbens Regler och Avelsrekommendationer.

Det finns inom Svenska Älghundklubben framtagna avelsrekommendationer för samtliga våra raser. Vilka kriterier/ regler som skall gälla för en tik eller hane som skall avlas på, har medlemmarna inom Svenska Älghundklubben genom sina förtroendevalda medlemmar bestämt och accepterat inom varje ras.

Avelsrekommendationerna baseras på målsättningarna som finns i RAS, som är ett dokument klubbarna är ålagda av huvudorganisationen Svenska Kennelklubben att uppdatera vart 5:e år och som finns för alla Sveriges raser.

På sociala medier kan man i stort sett varje dag under parningssäsongen läsa om planerade, eller gjorda parningar, där flertalet av dem strider mot bestämda regler och avelsrekommendationer.
Dessutom är det ett väldigt stort antal personer som "gillar" denna planerade eller genomförd parning. Personer som många gånger dessutom är medlemmar och funktionärer i Lokalklubbarna.

Det finns idag mer eller mindre problem i samtliga våra raser. Svenska Älghundklubben har ansvaret för raserna. Man har satt olika parametrar i olika raser beroende på hur "sjuk eller frisk" rasen är, och i vilken riktning man i övrigt vill få rasen.

Att då helt nonchalera rekommendationerna, och göra som man själv vill, tillför ingenting till någon ras. Snarare tvärtom. Rasen blir på sikt bara sämre. 

Är det fel på våra regler och rekommendationer eller tankesätt, och man vill få till en förändring på något, så är rätt väg att gå via sin lokalklubb och vidare till Svenska Älghundklubben, och inte via sociala medier.

2022-03-06

Svenska Älghundklubbens Avelskommitté