Hälsoläget

Epilepsi - EP


Publicerat 2016.11.28

Epilepsi är kortvariga och plötsligt insättande onormala urladdningar i hjärnan.
Epilepsi kan vara primär = idiopatisk, med bakomliggande ärftliga faktorer eller sekundär = förvärvad, beroende på andra sjukdomar, förgiftningar etc.
Anfallen kan yttra sig som kramper i hela eller bara vissa delar av kroppen och olika grad av förändrat medvetande samt som olika beteende rubbningar eller icke ändamålsenliga rörelser.

 

Avelsrekommendation EP:

Vänta med avelsdebuten hos syskon till sjuk hund tills de är 3½-4 år.
Avelsdjur som har gett fall av misstänkt epilepsi kan möjligtvis användas med största försiktighet i någon annan kombination. Skulle något mer fall uppstå måste hunden omedelbart tas ur avel.
Använd enskilt avelsdjur med begränsning. Det vill säga ej för många avkommor efter enskilt avelsdjur.
Fortsätt att kartlägga förekomsten av krampanfall.

 


Jämthunden

är överrepresenterad.

Vid analys av det för dagen kända epilepsi materialet kunde genetikern Per-Erik Sundgren konstatera att en ärftlig bakgrund finnes till observerade kramper. Anlagen är idag vida utbredda inom stora delar av rasen och går att spåra till hundar som användes i avel strax efter rasens godkännande.
Vi behöver en större öppenhet runt epilepsi för att kunna utröna arvsgången.