Avelsråd i lokalklubbar

 

Sydsvenska

Sammankallande

Jan Gustavsson

Jämthund

 

070-577 15 63

 

Jens Karlsson

Gråhund

 

070-313 67 55

 

 

Västsvenska

Kontaktperson

Bo Melkersson

 

070-191 32 71

 

 

 

Östsvenska

Sammankallande

Jonas Larsson

Jämthund

 

070-344 42 19

 

Gävleborg

 

David Lodin

Jämthund

 

073-054 22 92

 

Eva Lena Nordell

Jämthund

 

070-521 75 82

 

Petter Arkesjö

Laikor

 

073-727 20 09

 

Tobias Malmqvist

Gråhund

 

070-696 19 94

 

Conny Brändström

Gråhund

 

070-296 73 74

 

Olov Ahlzen

Hälleforshund

 

070-240 10 15

 

Bergslagen

Sammankallande

Jonas Larsson

Jämthund

 

070-344 42 19

 

Henrik Hallgren

Jämthund

 

070-244 61 56

 

Tomas Lager

Gråhund

 

070-662 87 44

 

Benny Löfstrand

Gråhund

 

072-044 33 09

 

 

 

Dalarna

Sammankallande

Jan-Anders Thorud

Jämthund

 

070-512 96 81

 

Mats-Åke Renström

Jämthund

 

070-355 90 05

 

Lennart Edman

Laikor

 

070-202 21 15

 

Tony Carlborg

Gråhund

 

 072-536 00 02

 

 

 

Jämtland/Härjedalen

 

Stefan Matsson

 

 

073-837 07 63

 

Västernorrland

 

Fredrik Eriksén

 

 

070-387 68 84

 

Västerbotten

Sammankallande

Renee Lindsköld

 


073-060 81 66

 

Hans Berglund

Jämthund

 

070-603 96 09

 

 

Norrbotten

 

Kjell Larsson

Karelsk Björnhund

 

070‑634 94 34

 

Joakim Gard

Norsk Älghund

 

072-220 98 94