Medlemsinformation

Bli medlem, medlemsavgifter, etc.

Svenska Älghundklubben ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i specialklubben ingående raserna.

Svenska älghundklubben är indelad i 10 st lokalklubbar och har 6 anslutna rasklubbar.

 

Norrbottens Älghundklubb, nr 95 Västerbottens Älghundklubb, nr 90 Västsvenska Älghundklubben, nr 20 Jämtland/Härjedalens Älghundklubb, nr 70 Sydsvenska Älghundklubben, nr 10 Östsvenska Älghundklubben, nr 30 Dalarnas Älghundklubb, nr 60 Bergslagens Älghundklubb, nr 50 Gävleborgs Älghundklubb, nr 40 Västernorrlands Älghundklubb, nr 80

Som medlem får du

Som medlem i någon av SÄK's lokalklubbar får du:

 • Rätt att delta på lokalklubbarnas utställningar och jaktprov.
 • Som ordinarie medlem får du Svenska Älghundklubbens tidskrift Älghunden,
  4 nummer/år. Nu med ett nytt modernare format och innehåll.
 • Personlig avelsrådgivning.
 • Ta del av medlemserbjudanden och rabatter.
 • Möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syften

Som medlem bidrar du förutom till avelsforskning, även till att underhålla och utveckla:

 • Hitta Älghund – SÄK's presentationssida över älghundar och deras resultat
 • Provdata – SÄK's administrativa sida för jaktprov och utställningar.

Hur du blir medlem

Nytt inbetalningskort/medlemskort för nästkommande år, skickas i december till personer som varit medlemmar innevarande år.

Du kan också bli bli medlem genom att:

 • Sätta in avgiften på BG 218-6179 eller Swisha till 123 533 97 91.
 • Skriv namn och fullständig adress.
  Gärna telelefonnummer och e-postadress också.
 • Vill du tillhöra en särskild lokalklubb?
  Då räcker det med att uppge klubbnumret, se höger.
 • Du kan också fylla i medlemsansökan här nedan. Då får du ett inbetalningskort till din uppgivna mejladress.

Medlemskort för nya medlemmar, dvs de som inte fått någon inbetalningsavi tidigare, kommer med posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2023:

Klubb Klubbnr Ordinarie Familj
Sydsvenska 10 300 kr 60 kr
Västsvenska 20 300 kr 50 kr
Östsvenska 30 300 kr 50 kr
Gävleborg 40 300 kr 50 kr
Bergslagen 50 300 kr 50 kr
Dalarna 60 300 kr 50 kr
Jämtland/Härjed. 70 300 kr 50 kr
Västernorrland 80 300 kr 50 kr
Västerbotten 90 300 kr 50 kr
Norrbotten 95 300 kr 50 kr

 

Utländska medlemmar

Utländska medlemmar kan sätta in avgiften på vårt konto i Handelsbanken
IBAN: SE29 60000 0000 0031524 2841
SWIFT: HANDSESS

 

Familjemedlemskap

Är ni två personer som äger samma hund måste båda vara medlemmar.
Är ni flera inom samma familj? Då kan övriga vara familjemedlemmar så länge det finnns en ordinarie medlem på samma adress.

 

Swish

Nu kan du enkelt swisha din medlemsavgift.

Viktigt att du uppger namn och adress när du swishar din medlemsavgift i det fall ditt mobilnummer inte är sökbart på Hitta.se.

 

 

Medlemsåret

Medlemsåret löper per kalenderår dvs. januari – december.

 • Ni som betalar in sent på året – uppge vilket år som medlemskapet ska gälla.

 

Dubbelt medlemskap

Observera att det sedan årsstämman 2017 inte är möjligt att vara medlem i flera lokalklubbar.